Klimasats-prosjekt

Støtte til elbilladepunkter

Prosjektnavn: Støtte til elbilladepunkter
Fylke: Viken (N)
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler