Klimasats-prosjekt

Støtte til elbilladepunkter

Fylke: Akershus
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: