Klimasats-prosjekt

Støtte til merkostnader ved innkjøp av elsykler

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
Tilskudd: 1 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 2019
Type tiltak: Elsykkel
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune har laget en rammeavtale for innkjøp av profilerte elsykler til kommunens virksomheter, og har kjøpt inn flere hundre elsykler. Målet var at syklene skal erstatte kjøring med bil, for eksempel til møter eller tjenesteytelser som hjemmepleie.

Høyere etterspørsel enn forventet

Kommunen forventet i 2017 å kjøpe rundt 200 elsykler over tre år. Etter 1,5 år hadde kommunen kjøpt hele 379 elsykler og 54 ellastesykler. Etterspørselen av elsykler er med andre ord langt høyere enn forventet. Kommunen har bidratt til finansieringen gjennom kommunens Sykkelprosjekt.

Tilfredse brukere

Høsten 2018 spurte Oslo kommune lederne i virksomhetene om å vurdere rammeavtalen og bruken av elsyklene. Resultatene var veldig positive.

  • Hele 96 prosent av de spurte var fornøyde med rammeavtalen og mente at kommunen burde forlenge avtalen med leverandøren.
  • Generelt var brukerne tilfredse med produktutvalget, servicen fra leverandøren og kvaliteten på elsyklene.
  • Noen påpekte at prisen var høy og at kvaliteten må vurderes over en lengre periode.

Klimaeffekt ved bruk av elsykkel

Effekten av prosjektet har blitt vurdert, og detaljene kan leses i vedlegget til erfaringsrapporten under. Oslo kommune har blant annet forsøkt å estimere klimaeffekten av elsyklene ved hjelp av data fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Sykkelprosjektets brukerundersøkelse.

  • De 265 elsyklene som har rapportert antall kjørte kilometer har redusert kommunens CO2‐utslipp med ca. 24 tonn.
  • Estimert har alle kommunens 433 elsykler redusert kommunens CO2‐utslipp med ca. 46,9 tonn.
Relevante lenker