Klimasats-prosjekt

Sykkel i Mysen

Fylke: Østfold
Søker: EIDSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: