Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel i Son

Prosjektnavn: Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel i Son
Fylke: Viken (N)
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Sykkel