Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel i Son

Fylke: Viken
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 1900
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn: