Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel i Vestby

Prosjektnavn: Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel i Vestby
Fylke: Viken (N)
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 650 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Sykkel