Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel i Vestby

Fylke: Viken (N)
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 650 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 0001
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn: