Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell på Kolbotn stasjon

Fylke: Akershus
Søker: OPPEGÅRD KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2019
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn: