Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell ved Østerås og Kolsås t-banestasjoner

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 4 160 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2020
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: