Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell ved Østerås og Kolsås t-banestasjoner

Prosjektnavn: Sykkelhotell ved Østerås og Kolsås t-banestasjoner
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 4 160 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Sykkel