Klimasats-prosjekt

Sykkelstrategi for Eid kommune

Prosjektnavn: Sykkelstrategi for Eid kommune
Fylke: Vestland (N)
Søker: EID KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging, Sykkel