Klimasats-prosjekt

Sykkelstrategi for Eid kommune

Fylke: Vestland
Søker: EID KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2017
Type tiltak: Arealplanlegging, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: