Klimasats-prosjekt

Sykkeltiltak i Moss

Prosjektnavn: Sykkeltiltak i Moss
Fylke: Viken (N)
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 1 030 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Sykkel