Klimasats-prosjekt

Sykkeltiltak i Moss

Fylke: Østfold
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 1 030 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Sep 2018
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn: