Klimasats-prosjekt

Teknisk miljøkompetanse i administrasjonen

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Okt 2019
Type tiltak: Anskaffelser, Sjøtransport, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Fylkesadministrasjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune har økt sin tekniske miljøkompetanse innen transportplanlegging og -gjennomføring. I prosjektet har fylkeskommunen etterspurt funksjoner og løsninger som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp innen fergetransport og vei. 

Elektriske ferger og busser

Fylkeskommunen er den største veieieren i fylket, og har ansvar for buss, hurtigbåt og ferger. Møre og Romsdal fylkeskommune er også det største fergefylket i landet, og prosjektet har bidratt til elektrifisering av fergedriften. I Ålesund får de elbusser fra 2021.

Utslippskuttene av tiltakene er beregnet til:

  • omtrent 35 000 tonn CO2‐ekvivalenter per år når elfergene er satt i drift
  • omtrent 560 tonn CO2‐ekvivalenter per år når elbussene er satt i drift

Klare politiske mål og uforutsette kostnader

Det har vært et klart politisk ønske om å satse på miljøferger i Møre og Romsdal fylke. Kompetanse innen kontraktsutforming og miljøteknikk har vært viktig, så konkurransegrunnlaget ble utarbeidet sammen med blant annet Statens vegvesen og konsulent.

Elektrifisering av transportsektoren er dyrt. De høye kostnadene ved tilpasning av fergekaier og oppgradering av strømnettet var ikke fylkeskommunen forberedt på. På lang sikt kan fergedriften bli noe lavere enn tidligere, fordi virkningsgraden til elektriske motorer er høyere enn tradisjonelle forbrenningsmotorer.

Relevante lenker