Klimasats-prosjekt

Test av fossilfrie kjøretøy og maskiner

Fylke: Østfold
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Nov 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy ble startet av Østfold fylkeskommune i januar 2017, og er delfinansiert med midler fra Klimasats og Interreg. Prosjekt-området dekker 92 kommuner i seks fylker: Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. Det er også innledet et samarbeid med entreprenører, bedrifter og skoler i prosjektområdet.

I 2018 fikk fylkeskommunen Klimasats-støtte for å utvide prosjektet. 

Låner ut til kommuner

Prosjektet leier inn aktuelle maskiner og kjøretøy, og låner deretter disse ut til interesserte rundt i kommunene. På denne måten får ansatte i kommunen en mulighet til å vurdere om maskinene og kjøretøyene duger til arbeidsoppgavene før man går til innkjøp av tilsvarende utstyr til egen drift.

Prosjektet besørger all transport av maskiner, og det er også kostnadsfritt for kommunene å prøve ut maskinene i egen drift. Dette senker flere av barrierene mot å prøve ny teknologi i kommunen.

Små og store maskiner og kjøretøy

Kommuner og virksomheter i de seks fylkene kan prøve ut et bredt spekter av utstyr, kjøretøy og maskiner. Det er blant annet gartnerpakker, med mindre utstyr som elektriske motorsager, hekksakser og løvblåsere. Disse er populære i målgruppa. I mellomsjiktet finner vi mindre gravemaskiner, hjullastere og lastebiler.

Etter mange forespørsler fra samarbeidspartnerne, er det også tatt inn flere tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner i prosjektet underveis, herunder en 25-tonners elektrisk gravmaskin og en større Scania lastebil som går på biogass.

Resultater

  • Det er per oktober 2019 foretatt 95 utlån til kommuner i bedrifter
  • Demonstrasjoner av fossilfrie maskiner ved arrangementer rettet mot kommuner, næringsliv og bønder.

Erfaringer

  • Bred forankring både hos administrasjon og politisk ledelse er viktig, og må gjøres løpende.
  • Den største barrieren for å gå over til fossilfrie- eller utslippsfrie maskiner og kjøretøy, er forestillinger om at de ikke vil klare å løse de aktuelle oppgavene i kommunen.
  • Det er krevende å finne kjøretøy som har tilstrekkelig batterikapasitet til å håndtere for eksempel tung snøbrøyting.
  • I starten av prosjektperioden kartla prosjektadministrasjonen kommunenes behov og kjøretøypark. Dette viste seg å være mindre matnyttig.
  • Det gjenstår å dokumentere at prosjektet fører til at kommuner velger fossilfrie alternativer i innkjøp. Det skal lages undersøkelser på dette mot slutten av prosjektperioden.
  • Ifølge importør av fossilfrie maskiner på Østlandet, H&H Maskin AS, har prosjektet vært avgjørende for en markedsdreining i retning av utslippsfri teknologi.

Klimapodcast: Fossilfrie anleggsmaskiner, takk!

Hør prosjektleder Gabriel Wergeland Krog fortelle hvordan utstyret fungerer og erfaringene fra bruk i kommunene i niende utgave av Miljødirektoratets Klimapodcast.

 

Relevante lenker