Klimasats-prosjekt

Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport

Prosjektnavn: Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport
Fylke: Innlandet (N)
Søker: REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Holdning og undervisning, Transportplanlegging