Klimasats-prosjekt

Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport

Fylke: Innlandet
Søker: REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016
Type tiltak: Holdning og undervisning, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn: