Klimasats-prosjekt

Utnyttelse av deponi- og biogass til fjernvarme

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 2 600 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Apr 2020
Type tiltak: Avfall og deponi, Biogass, Energi
Søknad:
Tilsagn: