Klimasats-prosjekt

Utslippsfri anleggsdrift

Prosjektnavn: Utslippsfri anleggsdrift
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass