Klimasats-prosjekt

Utslippsfri anleggsdrift

Prosjektnavn: Utslippsfri anleggsdrift
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass

Oslo kommune søkte om støtte til bruk av fossilfrie anleggsmaskiner og kjøretøy ved arbeid på Tåsen sykehjem, Jordal ishall, og oppgradering av Nordseter skole.

Ønsket om å være et forbilde gikk ikke i oppfyllelse

Prosjektene skulle være forbildeprosjekter, til nytte for andre byggherrer og markedsaktører. Dessverre ble det en del forsinkelser, og prosjektet ble avlyst.