Klimasats-prosjekt

Utvidelse av sykkelparkering ved Røyken stasjon

Prosjektnavn: Utvidelse av sykkelparkering ved Røyken stasjon
Fylke: Viken (N)
Søker: RØYKEN KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Sykkel