Klimasats-prosjekt

Utvidelse av sykkelparkering ved Røyken stasjon

Fylke: Akershus
Søker: RØYKEN KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Apr 2018
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn: