Klimasats-prosjekt

Utviklingsprosjekt: mikroenergisystem på Furuset

Prosjektnavn: Utviklingsprosjekt: mikroenergisystem på Furuset
Fylke: Oslo (N)
Søker: KLIMAETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging, Energi

Oslo kommune har utviklet et mikroenergisystem på Furuset. Formålet med prosjektet er å demonstrere hvordan lokal energiproduksjon og forbruk kan organiseres.

Prosjektet har også fått støtte fra Enova, les mer om prosjektet i lenken under.

Mikroenergisystem

Mikroenergisystemet skal trekke minst mulig energi fra kraftnettet. Dette er mulig ved å blant annet kombinere solceller og batterier, fjernvarmenett og et sesonglager for termisk energi fra spillvarmen til avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud.

Relevante lenker