Klimasats-prosjekt

Vestfoldkommunenes klima- og energinettverk

Fylke: Vestfold
Søker: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2016 - Jan 2018
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: