Klimasats-prosjekt

16 semihurtigladepunkter i Ringebu kommune

Prosjektnavn: 16 semihurtigladepunkter i Ringebu kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: RINGEBU KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler