Klimasats-prosjekt

16 semihurtigladepunkter i Ringebu kommune

Fylke: Innlandet
Søker: RINGEBU KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: