Klimasats-prosjekt

21 ladepunkter i Rælingen kommune

Fylke: Akershus
Søker: RÆLINGEN KOMMUNE
Tilskudd: 420 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: