Klimasats-prosjekt

21 ladepunkter i Rælingen kommune

Prosjektnavn: 21 ladepunkter i Rælingen kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: RÆLINGEN KOMMUNE
Tilskudd: 420 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler