Klimasats-prosjekt

26 ladepunkter i Sarpsborg kommune

Fylke: Østfold
Søker: SARPSBORG KOMMUNE
Tilskudd: 436 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: