Klimasats-prosjekt

26 ladepunkter i Sarpsborg kommune

Prosjektnavn: 26 ladepunkter i Sarpsborg kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: SARPSBORG KOMMUNE
Tilskudd: 436 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler