Klimasats-prosjekt

26 ladepunkter i Stavanger kommune (levekår)

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: