Klimasats-prosjekt

26 ladepunkter i Stavanger kommune (levekår)

Prosjektnavn: 26 ladepunkter i Stavanger kommune (levekår)
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler