Klimasats-prosjekt

Fire konkurranser om klimavennlige bygg

Fylke: Oslo
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Apr 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

FutureBuilt har gjennomført fire konkurranser knyttet til utviklingen av forbildeprosjekter. Konkurransene var knyttet til følgende prosjekter:

  • Eikeli videregående skole, arrangør Akershus fylkeskommune
  • Tåsen sykehjem, arrangør Omsorgsbygg KF Oslo kommune
  • Klimahuset, arrangør Universitetet i Oslo kommune
  • Furuset hageby, arrangør Omsorgsbygg KF Oslo kommune og Sykehjemsetaten i Oslo kommune

Furuset hageby var en ren arkitektkonkurranse, mens de andre tre konkurransene var anbudskonkurranser med løsningsforslag. Resultatene fra konkurransene er spennende prosjekter som det arbeides videre med å realisere. Alle fire prosjektene har høye miljøambisjoner med hensyn til energibruk (alle skal være plusshus), til materialbruk og til grønne mobilitetsløsninger. Alle fire prosjektene legger opp til utslippsreduksjoner med minst 50 prosent redusert klimagassutslipp. 

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren, og har som mål å vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. FutureBuilt som forbildeprogram ble etablert i 2010, og kommunene som deltok var Oslo, Drammen, Bærum og Asker. Programmet var ment å vare i ti år, men etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0, og kommunene Lillestrøm og Nordre Follo ble også med. 

Relevante lenker