Klimasats-prosjekt

Fire ladepunkt til bruk for kommunale elkjøretøy

Fylke: Akershus
Søker: FROGN KOMMUNE, ENHET FOR MILJØ, IDRETT OG KOMMUNALTEKNIKK
Tilskudd: 63 300
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Mai 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: