Klimasats-prosjekt

56 ladepunkter i Sørum kommune

Fylke: Akershus
Søker: SØRUM KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jun 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sørum kommune har satt et politisk mål om en gradvis utskifting av hele bilparken. Tiltaket er forankret i kommunens energi- og klimaplan.

Halvparten av bilparken skal skiftes ut i perioden fra 2018-2021, med mål om at alle tjenestebiler skal være utslippsfrie på sikt.

For å kunne drifte tjenestebilene, er kommunen avhengig av å etablere tilstrekkelig ladeinfrastruktur.

Resultater

  • Det er etablert 56 ladepunkter
  • I samarbeid med Elbilforeningen er det gjort en analyse av kommunens bilpark og det er laget en plan for hvilke biler som realistisk kan skiftes ut først.
  • Kommunen har utarbeidet et klimaregnskap som viser hvilke klimatiltak som skal prioriteres (2018–2021), kostnader for dette og estimater over hvilke utslippskutt tiltakene vil føre til. Overgang til nullutslippsbiler er et av de sentrale tiltakene.

Erfaringer

  • Kommunens klimaregnskap er koblet til økonomiplanen. De folkevalgte får følge med på utviklingen gjennom at det årlig rapporteres på status og fremdrift ved rullering av økonomiplanen.
  • Kommunens beregninger viser det vil være lønnsomt å skifte ut fossile biler til elbiler på grunn av lavere driftskostnader og serviceutgifter.
  • Kommune har støtt på en del utfordringer underveis. Blant annet fordi en andel av kommunens biler er leaset, og kommunen har ikke direkte myndighet til å bestemme utskiftingstakt. Dernest fordi den teknologiske utviklingen går fort, og noen av ladepunktene kommunen har etablert har allerede gammel teknologi. Rådet er å sjekke teknologi og høre med fagfolk før etablering.