Klimasats-prosjekt

Seks ladepunkter i Karmøy kommune

Prosjektnavn: Seks ladepunkter i Karmøy kommune
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler