Klimasats-prosjekt

Seks ladepunkter i Karmøy kommune

Fylke: Rogaland
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: