Klimasats-prosjekt

Anropsstyrte holdeplassanløp

Prosjektnavn: Anropsstyrte holdeplassanløp
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Reisevaner

Finnmark kommune ønsket å etablere anropsstyring på ti bussholdeplasser for å redusere unødvendig kjøring. Ved å installere et enkelt varslingssystem ved hovedveiene, kan bussen kjøre inn til den «avsidesliggende» holdeplassen kun ved behov.

Relevante lenker