Klimasats-prosjekt

Anropsstyrte holdeplassanløp

Fylke: Finnmark
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jun 2019
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Finnmark kommune ønsket å etablere anropsstyring på ti bussholdeplasser for å redusere unødvendig kjøring. Ved å installere et enkelt varslingssystem ved hovedveiene, kan bussen kjøre inn til den «avsidesliggende» holdeplassen kun ved behov.

Relevante lenker