Klimasats-prosjekt

Arbeidsreiser med klimakutt i Vestfold

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jan 0001
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: