Klimasats-prosjekt

Arbeidsreiser med klimakutt i Vestfold

Fylke: Vestfold
Søker: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Avlyst
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: