Klimasats-prosjekt

Arbeidsreiser med klimakutt i Vestfold

Prosjektnavn: Arbeidsreiser med klimakutt i Vestfold
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Reisevaner