Klimasats-prosjekt

Areal- og transportstrategi for Mjøsregionen

Prosjektnavn: Areal- og transportstrategi for Mjøsregionen
Fylke: Innlandet (N)
Søker: OPPLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 950 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging

Innlandet fylkeskommune (tidligere Oppland og Hedmark) har utarbeidet en felles areal- og transportstrategi kalt Mjøsbyen for kommunene i regionen.

Strategien skal legge til rette for et godt og klimavennlig transportsystem, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Relevante lenker