Klimasats-prosjekt

Areal- og transportstrategi for Mjøsregionen

Fylke: Innlandet
Søker: OPPLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 950 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2019
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Innlandet fylkeskommune (tidligere Oppland og Hedmark) har utarbeidet en felles areal- og transportstrategi kalt Mjøsbyen for kommunene i regionen.

Strategien skal legge til rette for et godt og klimavennlig transportsystem, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Relevante lenker