Klimasats-prosjekt

Askøyprogrammet

Prosjektnavn: Askøyprogrammet
Fylke: Vestland (N)
Søker: ASKØY KOMMUNE
Tilskudd: 725 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging