Klimasats-prosjekt

Askøyprogrammet

Fylke: Vestland
Søker: ASKØY KOMMUNE
Tilskudd: 725 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2018
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: