Klimasats-prosjekt

Avfall fra festivaler og det offentlige rom

Fylke: Østfold
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Sep 2018
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Halden kommune har sett på muligheten for å øke resirkuleringen og få en mer bærekraftig avfallshåndtering fra større arrangementer. Kommunen har også analysert mulige virkemidler. 

Fra teori til praksis

Kommunen har gjennomført en plukkanalyse (manuell analyse av avfall) og utredet kommunens rolle i avfallshåndtering. De har også gjennomført spørreundersøkelser og informert om arbeidet.

I 2017 samarbeidet kommunen med følgende arrangementer:

  • Landstreff for russ
  • Musikkfestivalen Tons of Rock
  • Julemarked i Halden

Informasjon og samarbeid

Analysen av kommunens virkemidler viser at informasjon og tett kontakt med arrangører vil gi bedre kildesortering på arrangementer, men at dette krever store ressurser. Kommunen vurderer derfor at det vil gi en større klimagevinst å bruke ressurser på å forbedre håndtering av husholdningsavfall. Læringseffekten av prosjektet har vært stor, og dere kan lese en rekke konkrete erfaringer i sluttrapporten nedenfor.

Relevante lenker