Klimasats-prosjekt

Bærekraftige menyer

Fylke: Østfold
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Apr 2019
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Moss kommune har jobbet målrettet med å øke andelen klimavennlig mat og redusere matsvinnet ved storkjøkkenet som leverer måltider til sykehjem, institusjoner og hjemmeboende eldre.

Relevante lenker