Klimasats-prosjekt

Bærekraftige menyer

Prosjektnavn: Bærekraftige menyer
Fylke: Viken (N)
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Mat

Moss kommune har jobbet målrettet med å øke andelen klimavennlig mat og redusere matsvinnet ved storkjøkkenet som leverer måltider til sykehjem, institusjoner og hjemmeboende eldre.

Relevante lenker