Klimasats-prosjekt

Barneskole og flerbrukshall i massivtre

Fylke: Innlandet
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2019
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lillehammer kommune har bygget en ny barneskole og flerbrukshall i klimavennlige materialer. Nordre Ål skole i Lillehammer kommune sto klar til skolestart høsten 2019. Skolen og tilhørende flerbrukshall er bygget etter passivhusstandard, som betyr at det er svært energieffektivt.

Tretti prosent klimagasskutt fra materialer

Målsetningen om å redusere klimagassutslippene med 30 prosent, sammenliknet med et referansebygg, ble oppnådd. Referansebygget er et typisk skolebygg i ordinære materialer uten spesielle klimahensyn.

Utslippskuttene kommer først og fremst fra å velge et bæresystem i massivtre eller limtre. Det er også noe lavere utslipp fra såkalte lett-tak, sammenliknet med betongtak. 

Relevante lenker