Klimasats-prosjekt

Bedre føre snar enn etter "by car"

Prosjektnavn: Bedre føre snar enn etter "by car"
Fylke: Viken (N)
Søker: TRØGSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 45 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Reisevaner