Klimasats-prosjekt

Bedre føre snar enn etter "by car"

Fylke: Østfold
Søker: TRØGSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 45 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Des 2017
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: