Klimasats-prosjekt

Beslutningsgrunnlag for biogass

Fylke: Rogaland
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jan 0001
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: