Klimasats-prosjekt

Beslutningsgrunnlag for biogass

Prosjektnavn: Beslutningsgrunnlag for biogass
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KARMØY KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt