Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen

Fylke: Innlandet
Søker: SØR-FRON KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kommunene Ringebu, Sør-Fron, og Nord-Fron, sammen med Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap, har vurdert hvorvidt ett eller flere anlegg for biogass basert på husdyrgjødsel og matavfall er mulig i Midt-Gudbrandsdalen.

I 2019 fikk kommunene Klimasats-støtte til å gjennomføre andre del av prosjektet: Å danne et beslutningsgrunnlag basert på denne mulighetsttudien. Se lenke under.

Stort potensial for å produsere biogass

Mulighetsstudiet viser at det er potensial for produksjon av ca. 2,3 millioner kubikkmeter biogass per år, noe som tilsvarer 23 GWh/år. Det er også mulig å finne en modell som er økonomisk balansert. En av de største utfordringene ved å etablere et anlegg i industriell skala, vil være å finne et råstoff for biogass som ikke gir inntekt ved mottak.

Videre må kommunene se på flere kriterier, og ha dialog med flere aktører, for å kunne svare på:

  • Hvilket råstoff skal brukes?
  • Hvem skal motta biogassen og biorest?
  • Hvordan kan utkjøring og returtransport optimaliseres?
  • Kan eksisterende gjødsellager hos bonden brukes som lager?