Klimasats-prosjekt

BYGG i TRE

Fylke: Telemark
Søker: FYRESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 275 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2017 - Jan 2018
Type tiltak: Bygg, Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble startet i 2017, og bidrar til å øke kompetansen på å bruke klimavennlige materialer i større byggeprosjekter.

Relevante lenker