Klimasats-prosjekt

BYGG i TRE

Prosjektnavn: BYGG i TRE
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: FYRESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 275 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg, Nettverk

Nettverket ble startet i 2017, og bidrar til å øke kompetansen på å bruke klimavennlige materialer i større byggeprosjekter.

Relevante lenker