Klimasats-prosjekt

Bymiljøpakke Kragerø

Prosjektnavn: Bymiljøpakke Kragerø
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: KRAGERØ KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Reisevaner