Klimasats-prosjekt

Bymiljøpakke Kragerø

Fylke: Telemark
Søker: KRAGERØ KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: