Klimasats-prosjekt

Bytte av dieselvarebiler mot biogassvarebiler

Fylke: Akershus
Søker: SKI KOMMUNE
Tilskudd: 194 400
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017
Type tiltak: Biogass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: