Klimasats-prosjekt

Bytte av dieselvarebiler mot biogassvarebiler

Prosjektnavn: Bytte av dieselvarebiler mot biogassvarebiler
Fylke: Viken (N)
Søker: SKI KOMMUNE
Tilskudd: 194 400
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Biogass, Maskiner og kjøretøy