Klimasats-prosjekt

Delutredninger Byplan Brønnøysund

Fylke: Nordland
Søker: BRØNNØY KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: