Klimasats-prosjekt

Delutredninger Byplan Brønnøysund

Prosjektnavn: Delutredninger Byplan Brønnøysund
Fylke: Nordland (N)
Søker: BRØNNØY KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging