Klimasats-prosjekt

Edvard Griegs vei omsorgsboliger

Fylke: Akershus
Søker: OPPEGÅRD KOMMUNE, EIENDOM
Tilskudd: 2 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2019
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oppegård kommune har bygd nye omsorgsboliger i Kolbotn sentrum. Kommunen ønsket utstrakt bruk av massivtre som byggemateriale og at byggeplassen skulle være fossilfri.

Resultater

  • Bygget har til sammen fem etasjer, og vegger og gulv i de fire øverste etasjene er bygget i massivtre. Bygget har også en utvendig trekledning.
  • Ifølge beregninger gjort av konsulentselskapet ÅF Consult (se lenke til klimagassregnskapet under), gir materialvalget en reduksjon i klimagassutslipp på 18,9 % sammenlignet med et referansebygg. Byggets elementer av massivtre lagrer 1616 tonn biogent karbon.
  • Byggeplassen har i stor grad vært fossilfri.

Erfaringer

  • Det har vært nødvendig å tillate entreprenøren å benytte noen maskiner som går på fossilt drivstoff siden ikke alle maskiner er godkjent for bruk av fossilfritt drivstoff, for eksempel enkelte typer trucker.
  • Brannkrav og akustiske krav gjorde det nødvendig å kombinere massivtre med stål og betong i bærekonstruksjonen. Bruken av ulike typer byggemateriale medførte behov for detaljprosjektering av knutepunkter mellom ulike materialer.
Relevante lenker