Klimasats-prosjekt

Elektrisk byferge

Prosjektnavn: Elektrisk byferge
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger, Utslippsfri kollektivtransport

Haugesund kommune har sett på muligheten for en elektrisk byferge mellom fastlandet, byøyene og Karmøy.