Klimasats-prosjekt

Elektrisk byferge

Fylke: Rogaland
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Haugesund kommune har sett på muligheten for en elektrisk byferge mellom fastlandet, byøyene og Karmøy.