Klimasats-prosjekt

Elektrisk renovasjonskjøretøy

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 2 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Avfall Sør samler inn husholdningsavfall i Kristiansand kommune. Da det ble inngått ny langvarig kontrakt i 2018 ble det stilt krav om nullutslippskjøretøy.

Kommunen stilte krav om to elektriske kjøretøy med tilsvarende kapasitet som ordinære renovasjonsbiler, og en tredje som opsjon. Det ble kjøpt tre ombygde tre-akslede kjøretøy. Dette var noen av de første helelektriske renovasjonskjøretøyene av denne størrelsen i Norge.

Resultater og erfaringer

Erfaringene med de helelektriske kjøretøyene har vært blandede. Dette kan du lese mer om i erfaringsrapporten under.

  • Det har vært utfordringer med ladeteknologien, blant annet at batteriet ikke varer så lenge som forventet.
  • Tiltaket har gitt nyttig erfaring og kunnskap både til renovasjonsselskapet og til transportøren.
  • Utslippsbesparelsen i 2020 var ifølge rapporten i snitt 13 tonn CO2 per kjøretøy.
Relevante lenker