Klimasats-prosjekt

Elektriske varebiler for kommunal drift

Fylke: Østfold
Søker: SARPSBORG KOMMUNE
Tilskudd: 490 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jul 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: