Klimasats-prosjekt

Elsykkel låneordning for bedrifter

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: