Klimasats-prosjekt

Elsykkelbibliotek i Vestby

Prosjektnavn: Elsykkelbibliotek i Vestby
Fylke: Viken (N)
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 347 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel