Klimasats-prosjekt

Elsykkelbibliotek i Vestby

Fylke: Akershus
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 347 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Sep 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: