Klimasats-prosjekt

Etablering av elbilpool for ansatte og innbyggere

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 290 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2019
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: