Klimasats-prosjekt

Etablering av elbilpool for ansatte og innbyggere

Prosjektnavn: Etablering av elbilpool for ansatte og innbyggere
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 290 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Reisevaner