Klimasats-prosjekt

Etablering av hurtiglading for drosjenæringen

Prosjektnavn: Etablering av hurtiglading for drosjenæringen
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF
Tilskudd: 2 080 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Drosjer