Klimasats-prosjekt

Etablering av hurtiglading for drosjenæringen

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF
Tilskudd: 2 080 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jun 2019
Type tiltak: Drosjer
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: