Klimasats-prosjekt

Etablering av hydrogenfyllestasjon i Sørum

Fylke: Akershus
Søker: SØRUM KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2018
Type tiltak: Energistasjon, Forprosjekt, Hydrogen
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: