Klimasats-prosjekt

Etablering av hydrogenfyllestasjon i Sørum

Prosjektnavn: Etablering av hydrogenfyllestasjon i Sørum
Fylke: Viken (N)
Søker: SØRUM KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Energistasjon, Forprosjekt, Hydrogen