Klimasats-prosjekt

Etablering av ladestasjoner og ny elbil

Fylke: Akershus
Søker: GJERDRUM KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: