Klimasats-prosjekt

Flesberg skole 2019

Fylke: Buskerud
Søker: FLESBERG KOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Feb 2020
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: