Klimasats-prosjekt

Flesberg skole 2019

Prosjektnavn: Flesberg skole 2019
Fylke: Viken (N)
Søker: FLESBERG KOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg